Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa vianaturalginger naturalginger
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. A przecież żal.
— Ignacy Karpowicz "Sońka"
Zapomnieć
Powinienem zapomnieć o mojej miłości ze względu na moją przyszłość ale mojej przyszłości nigdzie nie mogę dostrzec

Powinienem zapomnieć o mojej miłości ze względu ma moją godność ale moja godność wcale nie istnieje

Powinienem zapomnieć o mojej miłości z wielu względów praktycznych ale ani jeden nie przychodzi mi do głowy
Powinienem zapomnieć o mojej miłości z miłości do tej którą kocham Czy mogę to zrobić? Czy aby kocham ją dostatecznie?
— Erich Fried, przełożył Jacek Buras
Źle jest. Później jest chwilowo dobrze. Ale potem i tak wszystko się pierdoli.
Reposted fromGeniusz Geniusz vianaturalginger naturalginger
nie można zapomnieć, ale można udawać, że się nie pamięta.
1410 0ce9
Reposted fromdecepcion decepcion vianaturalginger naturalginger
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith vianaturalginger naturalginger
Kiedy ludzie są pijani, zawsze dzwonią do osób które są im naprawdę bliskie.
Ale nie płacz, że to koniec, bo tak naprawdę miałeś szczęście, że to w ogóle kiedyś miało miejsce.
— Solar/Białas/Wac Toja - Na piasku (via rap-cytat)
Reposted fromshitsuri shitsuri vianaturalginger naturalginger
3542 11e7
bardzo.
Reposted fromoutcat outcat vianaturalginger naturalginger
0589 cc9e
Reposted fromtaSowa taSowa vianaturalginger naturalginger
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Listy na wyczerpanym papierze
5587 1eab
Reposted fromkarahippie karahippie vianaturalginger naturalginger
Bo nie chcę, nie chcę, nie chcę
Czy chcę, czy nie o...o...
Tak czekać aż mnie zechcesz,
aż zechcesz mnie znów mieć.
— Margaret
Reposted fromnaturalginger naturalginger
2630 88d2
Reposted fromkarahippie karahippie vianaturalginger naturalginger
3632 123b
Reposted fromoutoflove outoflove vianaturalginger naturalginger
Weszła do mieszkania, w którym spędzili wspólnie cały rok. Cudowny rok. Wypełniony radością i miłością. Weszła do ich dawnego pokoju. I zobaczyła dokładnie to co ma w sercu. Pustkę. Kompletna pustkę. Nawet jego zapach już sie nie unosił w powietrzu. Założyła jego koszulkę i położyła się na łóżku. I juz przez cala noc myślała tylko o nim. Nigdy nie zapomni o miłości swojego życia. Trzeba wstac
Reposted frombellabella bellabella vianaturalginger naturalginger
8083 cbad
7990 57aa 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl